Taginon 18 SL, 95 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Taginon 18 SL, 95 WP

Taginon 18 SL, 95 WP

  • Hoạt chất: Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    18SL: sâu đục thân, bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa 95WP: rầy nâu, sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa