Tacogold 400EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Tacogold 400EC

Tacogold 400EC

  • Hoạt chất: Butachlor 100g/l + Pretilachlor 300g/l + Chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ lúa gieo thẳng