T-zole super 250EW, 250sC, 450SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » T-zole super 250EW, 250sC, 450SC

T-zole super 250EW, 250sC, 450SC

  • Hoạt chất: Tebuconazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV Gold Ocean
  • Đối tượng phòng trừ:

    250EW: vàng lá do nấm/ lúa 250SC: lem lép hạt/lúa 450SC: Xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/lúa