T-ptubos 89 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » T-ptubos 89 WP

T-ptubos 89 WP

  • Hoạt chất: Ethoxysulfuron 20g/kg + Fenoxaprop-P-Ethyl 69g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng