T-P Nongfeng 950SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

T-P Nongfeng 950SL

  • Hoạt chất: Methyl Eugenol 900g/l + Naled 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    ruồi đục quả/ nhãn