T-P.Metsi 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » T-P.Metsi 80WP

T-P.Metsi 80WP

  • Hoạt chất: Ametryn 30% + Simazine 50%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/mía