T-p glophosi 15SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » T-p glophosi 15SL

T-p glophosi 15SL

  • Hoạt chất: Glufosinate ammonium (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ cà phê