T-P Boshi 650EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » T-P Boshi 650EC

T-P Boshi 650EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos ethyl 500g/kg + Cypermethrin 150g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa