Sutomo 25EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sutomo 25EC

  • Hoạt chất: Fenvalerate (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu đục quả/ đậu tương