Supraxong 550EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Supraxong 550EC

Supraxong 550EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư VTNN Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu đục thân/lúa