Supitoc 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Supitoc 250EC

Supitoc 250EC

  • Hoạt chất: Lambda-cyhalothrin 20g/l + Quinalphos 230g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu khoang/ lạc