Supertox 25EC, 50EC, 100EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Supertox 25EC, 50EC, 100EC

Supertox 25EC, 50EC, 100EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Cali – Parimex. Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    50EC: sâu đục thân / lúa 25EC, 100EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa