Superten 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Superten 300EC

Superten 300EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa