Supertac 250EC, 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Supertac 250EC, 500EC

Supertac 250EC, 500EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 20g/l (40g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 230g/l (460g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    250EC: sâu khoang/ lạc500EC: sâu cuốn lá/ lúa