Supershot 70oD, 330OD – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Supershot 70oD, 330OD

Supershot 70oD, 330OD

  • Hoạt chất: Cyhalofop Butyl 50g/l (300g/l) + Ethoxysulfuron 20g/l (30g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng