Superrin 50EC, 100EC, 150EC, 200EC, 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Superrin 50EC, 100EC, 150EC, 200EC, 250EC

Superrin 50EC, 100EC, 150EC, 200EC, 250EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Cali – Parimex. Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    50EC: sâu đục thân, bọ trĩ/ lúa100EC: bọ trĩ/ lúa150EC, 200EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa250EC: sâu khoang/ lạc; sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa