Supernee 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Supernee 500WP

Supernee 500WP

  • Hoạt chất: Bispyribac-sodium 70g/kg + Quinclorac 430 g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Cali – Parimex Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng