Supermite 550WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Supermite 550WP

Supermite 550WP

  • Hoạt chất: Diafenthiuron 200g/kg + Propagite 350g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện gié/ lúa