Superminee 10 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Superminee 10 SC

Superminee 10 SC

  • Hoạt chất: Bispyribac-sodium (min 93 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng