Superbem 750WP, 850WP, 888WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Superbem 750WP, 850WP, 888WP

Superbem 750WP, 850WP, 888WP

  • Hoạt chất: Iprobenfos 25g/kg (100g/kg), (88g/kg) + Tricyclazole 500g/kg (750g/kg), (800g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa