Super soil 345WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Super soil 345WP

Super soil 345WP

  • Hoạt chất: Cyhalofop butyl 315g/kg + Ethoxysulfuron 30g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng