Super rim 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Super rim 250EC

Super rim 250EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop butyl 200g/l + Pyribenzoxim 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng