Super mastercop 21SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Super mastercop 21SL

Super mastercop 21SL

  • Hoạt chất: Copper sulfate pentahydrate (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/lúa