Super-kostin 300 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Super-kostin 300 EC

Super-kostin 300 EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH OCI Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa, gỉ sắt/cà phê