Super Kill Plus 550EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Super Kill Plus 550EC

Super Kill Plus 550EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 200g/l + Fenobucarb 350g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa