Super cup 151SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Super cup 151SC

Super cup 151SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 50g/l + Hexaconazole 101g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    nấm hồng/cà phê