Super – Bu 5BR, 60EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Super – Bu 5BR, 60EC

Super – Bu 5BR, 60EC

  • Hoạt chất: Butachlor (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    5BR: cỏ/ lúa cấy 60EC: cỏ/lúa gieo thẳng