Supepugin 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Supepugin 750WP

Supepugin 750WP

  • Hoạt chất: Thiodicarb (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa