Supecet 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Supecet 250SC

Supecet 250SC

  • Hoạt chất: Bispyribac-sodium 70g/l + Quinclorac 180g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng