Sunup 48SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sunup 48SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Sundat (S) Pte Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ đất chưa trồng trọt