Sunrice super 13.75WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Sunrice super 13.75WG

Sunrice super 13.75WG

  • Hoạt chất: Ethoxysulfuron 12.5% + Iodosulfuron-methyl- sodium (min 91%) 1.25%
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd. (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng