Sunrice 15 WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Sunrice 15 WG

Sunrice 15 WG

  • Hoạt chất: Ethoxysulfuron (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa