Sungold 400SC, 400WP, 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Sungold 400SC, 400WP, 800WP

Sungold 400SC, 400WP, 800WP

  • Hoạt chất: Thiophanate-methyl 50g/l (200g/kg), (350g/kg) + Tricyclazole 350g/l (200g/kg), (450g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Pháp Thụy Sĩ
  • Đối tượng phòng trừ:

    400SC: Lem lép hạt, đạo ôn/lúa 400WP, 800WP: Đạo ôn/lúa