Suncolex 68WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Suncolex 68WP

Suncolex 68WP

  • Hoạt chất: Mancozeb 64% + Metalaxyl-M 4%
  • Tổ chức đăng ký: Sundat (S) PTe Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    loét sọc mặt cạo/ cao su, chết nhanh/ hồ tiêu, vàng lá/lúa