Sun-raise nongphat 15WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Sun-raise nongphat 15WG

Sun-raise nongphat 15WG

  • Hoạt chất: Ethoxysulfuron (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng