Sun- like 18WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Sun- like 18WP

Sun- like 18WP

  • Hoạt chất: Acetochlor 160g/kg + Bensulfuron Methyl 16g/kg + Metsulfuron Methyl 4g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng