Sun-hex-tric 25SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Sun-hex-tric 25SC

Sun-hex-tric 25SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l
  • Tổ chức đăng ký: Sundat (S) Pte Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa, rỉ sắt/ lạc, thán thư/ điều