Sumo 2.5 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sumo 2.5 EC

  • Hoạt chất: Lambda-cyhalothrin (min 81%)
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ/ lúa