Sumitigi 30 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sumitigi 30 EC

Sumitigi 30 EC

  • Hoạt chất: Fenitrothion 25% (250g/l) + Fenvalerate 5% (50g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa