Sumicombi-Alpha 26.25 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sumicombi-Alpha 26.25 EC

Sumicombi-Alpha 26.25 EC

  • Hoạt chất: Esfenvalerate 1.25 % + Fenitrothion 25%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ xít/ lúa; sâu khoang/lạc; rầy xanh/ bông vải