Sulzai 10WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sulzai 10WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Vật tư BVTV Phương Mai
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng