Sulox 80 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sulox 80 WP

  • Hoạt chất: Sulfur
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    phấn trắng/ xoài, cao su; đốm lá/ lạc; nhện gié/ lúa; nhện lông nhung/ vải, nhãn