Sulfex 80WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sulfex 80WG

  • Hoạt chất: Sulfur
  • Tổ chức đăng ký: Excel Crop Care Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện gié/lúa; nhện đỏ/cam