Sul-elong 80WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sul-elong 80WG

Sul-elong 80WG

  • Hoạt chất: Sulfur
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH King Elong
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện gié/lúa