Subrai 36WP, 45WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Subrai 36WP, 45WP

Subrai 36WP, 45WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron methyl 30g/kg (5%) + Quinclorac 330g/kg, (40%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng, lúa cấy