Subaygold 3.8GR, 4.5SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Subaygold 3.8GR, 4.5SL

  • Hoạt chất: Nucleotide 0.4 g/kg (0.5g/l) + Humic acid 3.4 g/kg (4g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    3.8GR: Kích thích sinh trưởng/ chè, dưa chuột, lúa 4.5SL: Kích thích sinh trưởng /lúa