Stun 20SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Stun 20SL

  • Hoạt chất: Imidacloprid (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Hextar Chemicals Sdn, Bhd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa, bọ xít muỗi/điều, bọ xít lưới/ hồ tiêu