Strepgold 50WP, 70WP, 100WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Strepgold 50WP, 70WP, 100WP

Strepgold 50WP, 70WP, 100WP

  • Hoạt chất: Streptomycin sulfate
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    50WP, 100WP: Bạc lá/Lúa 70WP: Héo xanh vi khuẩn/cà chua, bạc lá/lúa