Strancolusa 70WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Strancolusa 70WP

Strancolusa 70WP

  • Hoạt chất: Propineb (min 80%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    thán thư/ cà phê; vàng lá/ lúa