Stepguard 50SP, 100SP, 150TB, 180SP, 200TB, 275SP, 352SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Stepguard 50SP, 100SP, 150TB, 180SP, 200TB, 275SP, 352SP

Stepguard 50SP, 100SP, 150TB, 180SP, 200TB, 275SP, 352SP

  • Hoạt chất: Streptomycin sulfate
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ
  • Đối tượng phòng trừ:

    50SP, 100SP: thối nhũn/ bắp cải; bạc lá/ lúa 150TB, 200TB, 275SP: bạc lá/ lúa 180SP, 352SP: thối nhũn/ bắp cải